Elektroniken – älskad, behövd

Elektronik inom vården

Vården är den viktigaste sektorn i vårt samhälle. Vården tar hand om oss när vi är sjuka men verkar även förebyggande genom preventiva insatser. Exempelvis finns idag motion på recept, insatser som främjar motion i syfte att undvika sjukdom eller försämring av ett befintligt tillstånd. För att vården ska kunna fungera krävs elektronik. Elektroniken finns i alla möjliga apparater och infrastruktur på sjukhusen för att liv ska kunna räddas. Hos lightbysweden.com finns LED-belysning som passar bra på sjukhus.

Vilken elektronik behövs på sjukhus?

Först och främst krävs ju att lokalerna har belysning. Den drivs av sjukhusets generatorer. Dessa har reservkrafter som aktiveras även om det skulle bli strömavbrott. Sjukhusen är helt enkelt zoner där det hela tiden måste finnas belysning för att vården ska kunna upprätthållas dygnet runt.

Personalen kan ibland bära diverse elektronisk utrustning på sig. Några exempel är walkie-talkie, sökare, mobiltelefoner och så vidare. Givetvis behövs även utrymningsarmatur som finns på lightbysweden.com.

I övrigt finns det en hel del apparater som har integrerad elektronik. Sådana apparater är bland andra MRI-scannrar, kameror, sonder, lästavlor med mera. Hos lightbysweden.com kan man hitta ramar för dessa lästavlor.

Vem är behörig att installera och använda produkten?

För att processen ska bli säker och hållbar krävs att en behörig elektriker installerar produkten. Detta för att undvika incidenter såsom bränder, kortslutningar, elstötar och andra obehagliga händelser. En elektriker ska veta hur en apparat ska behandlas för att vara så långlivad som möjligt. De som ska använda produkterna är förstås vårdpersonal, det vill säga läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra som är kompetenta att använda apparaturen. På så sätt kan olyckor undvikas. En hel incidenter inträffar varje år främst på grund av den mänskliga faktorn. Det är därför viktigt att vårdpersonal är utvilade och har mycket energi när de är på jobbet för att patienterna ska få den bästa vården.

Sälj din elektronik effektivare med hjälp av en webbyrå

Den tekniska utvecklingen har gjort livet för människor mycket enklare och smidigare. Inte minst har spridningen av datorer och mobiltelefoner de senaste decennierna underlättat kommunikationen och minskat avstånden mellan människor. I de flesta hem finns det en mängd elektronik och det är därför mycket lönsamt att driva en affärsverksamhet som säljer elektronik. Med hjälp av internet kan du nå kunder från hela världen med den elektronik de behöver och det enda du behöver är en webbplats! Faktum är att en webbplats är helt avgörande för dagens företag, oavsett storlek och bransch, för att sprida medvetenhet om ditt varumärke och göra dig synlig i sökmotorer. En bra webbplats hjälper dig även att kommunicera med kunder och locka dem till att köpa dina produkter.

Få hjälp av webbyrån Wasabi Web

För att optimera din digitala närvaro och försäljning har du en webbyrå som är flerfaldigt prisbelönad och hjälpt hundratals företag, nämligen Wasabi Web i Stockholm och Uppsala. Denna webbyrå och digitala helhetsleverantör erbjuder följande tjänster:

  • Varumärkesplattform.
  • Säljande WordPress-hemsida.
  • E-handel.
  • Digital marknadsföring.
  • Sökmotoroptimering (SEO).
  • Google Ads.
  • Webbhotell.

Genom ovanstående tjänster har webbyrån genom åren hjälpt hundratals företag att få bättre digitala resultat. Några av alla dessa företag omfattar Apollo, ICA, SJ, Vattenfall och Toshiba.

Producerar en professionell webbplats

Som du märker är du i trygga händer när du anlitar Wasabi Web och kan vara säker på att jobbet blir gjort snabbt. Din första tanke är att du kanske vill skapa din webbplats på egen hand utan någon hjälp. Dock är det här ingen bra idé om du på allvar vill få framgång i den digitala världen. En professionellt producerad webbplats kommer garanterat att se bra ut och öka din lönsamhet. Det ger både en positiv första upplevelse och ett bestående intryck för lång tid framöver. Dessutom kommer din webbplats att få försprång i konkurrensen när du anlitar professionella med mångårig erfarenhet. Så tveka inte med att klicka in på webbyråns hemsida för att få ett kostnadsfritt offertförslag. Du anger bara dina kontaktuppgifter tillsammans med ett meddelande om jobbet och klickar på ”Bli kontaktad”! Det betyder att webbyrån kontaktar dig så snart som möjligt.

Så kan du tänka kring elförbrukning och elektronik

Om du tycker att elräkningen är hög finns det faktiskt en hel del du kan göra för att sänka den. En sak som du kan göra är att jämföra elpriser och ha koll på dem. När du jämför elpriser kan du säkerställa att du alltid betalar det minsta möjliga för den el som du förbrukar. Du kan ta för vana att jämföra elpriser med jämna mellanrum eftersom det kan ändras. Det bästa är om du kan köpa el till inköpspris och som också är förnybar.

Ha koll på elpriserna

Med smart teknik kan du även hålla koll på elpriserna och anpassa dig till de tidpunkter då priset är lägre. Exempelvis om du ska ladda din elbil är det bättre att göra det när elpriset är lägre. Det är även bättre att sätta igång tvätt- och diskmaskinen när elpriset inte är som högst. Om du väljer ett elbolag som använder smart teknik kan du även analysera din elförbrukning och se vad du kan göra för justeringar för att sänka priset.

Stäng av din elektronik

Elektronik är något som drar mer eller mindre ström. Genom att använda din elektronik på ett smartare sätt kan du faktiskt minska elkostnaderna utan att du för den skull inte använder dina saker mindre. När du ska laga mat är det en bra idé att utnyttja värmen på spisen och i ugnen för andra saker när du ändå har värmt upp dem. När du har sett klart på tv och använt datorn är det bra att stänga av dem istället för att sätta dem i standbyläge. Detsamma gäller laddare, dra ut dem ur väggen när du har laddat färdigt.

Häng din tvätt

Disk- och tvättmaskinen ska du ta för vana att fylla helt innan du kör. Det kan på sikt minska elförbrukningen en hel del. Om du använder torktumlare kan du hänga tvätten för att den ska torka istället. En torktumlare drar faktiskt väldigt mycket el. Den kan dra upp till fyra gånger så mycket el jämfört med tvättmaskinen. Kylen och frysen kan du ställa in så att de inte har en lägre temperatur än nödvändigt.

Verksamhetsstyrning i elektronikbranschen

Elektronik och hela IT-området utvecklas framåt i rasande fart! Det blir allt viktigare att få kontroll på sina resultatenheter och om du är ett mindre företag handlar det om tillväxt. Det bästa är att bygga upp en dynamisk och skalbar struktur så att företag kan växa stabilt i denna blixtsnabba bransch – verksamhetsstyrning är en framgångsfaktor som du inte kan klara dig utan.

Skaffa dig en bra partner

En modell för verksamhetsstyrning ska effektivisera och bidra till ett större täckningsbidrag för företaget. Företagets ledare ansvarar för processen och det är fördelaktigt med en professionell rådgivare i dessa frågor – exempelvis teamet på Stratsys. De har lång erfarenhet och gedigna fungerande modeller för verksamhetsstyrning. Oavsett om du är privat näringsidkare eller offentlig verksamhet kan Stratsys implementera dessa lönsamma styrfunktioner på ett smidigt vis. Om företaget växer snabbt i branschen behöver du kunna kontrollera och mäta löpande för att se hur de framtida satsningarna ska se ut. Stratsys har fokuserat på att undvika omständliga arbetsförfaranden, men vill istället förenkla och samtidigt maximera framgången för sina kunder. En annan fördel med denna leverantör är deras framtidsinriktning. De är mycket medvetna om utvecklingen i samhället och världen, samt de utmaningar som elektronikbranschen kan stå inför.

Tydligt ledarskap

All förändring kräver ett tydligt ledarskap. Implementering av ett nytt system för verksamhetsstyrning vilar på ledarens förmåga att samla personal och skapa förtroende för förändringen. Kommunikationen behöver intensifieras, alla behöver känna sig engagerade och upplyfta, och viktigast av allt: Man behöver förstå hur man gynnas av projektet och känna sig delaktig i det. En implementering av nya system kan stå och falla med ledarens kompetens i kommunikation. Stöd och råd kan du få av Stratsys. De kan rekommendera och sortera ut de detaljer som mest påverkar implementeringen så att du lägger tiden rätt.

En effektiv verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning är det främsta verktyget för ledningsgruppen att styra företaget i önskad riktning. Genom modellen har man en utstakad väg, en teknik, för hur man ska uppnå sina mål. Detta ger också personalen ett gemensamt arbetssätt och en gemensam förståelse för målen och hur man tar sig dit. Oftast ser man målet men förstår inte hur man som enskild person direkt kan påverka att målet nås. Genom att förstå detta ökar motivationen.

När elektroniken kom till Sverige

Det var en spännande tid. Många uppfinnare i omvärlden testade alla möjliga uppfinningar för att utveckla olika saker. Elektrisk kraft upptäcktes och användes för första gången i Sverige år 1876.

Bågljuslampor och trefas

Lampor användes för första gången i Sverige år 1876. Det var sågverket i Marma i Hälsingland som tillsammans med sågverket i Näs i Dalarna använde elektriska bågljuslampor. Detta gjorde att arbetsdagarna kunde förlängas under vintern och man kunde utöka produktionen.

Kort därefter, år 1893 kom den nya metoden med trefas växelström. Detta var starten på elektrifieringen i Sverige. Pionjärsträckan gick från Aseas nya vattenkraftsstation i Hellsjön i Dalarna och till Grängesbergs gruvor – kraften färdades 15 kilometer från Hellsjön till Grängesberg.

Elektrisk belysning tillgängligt för alla

Det första elverket i Sverige öppnades år 1884 i Göteborg. Det var då det elektriska ljuset blev tillgängligt för alla. Utanför städerna växte elverk upp och år 1893 fanns det runt 100 elverk i Sverige. Mestadels var det industrin som brukade elkraften eftersom det ännu inte var självklart för gemene man. I bostäderna var fotogenlampor den mest förekommande belysningen upp till 1910-talet. Det var dessutom billigt.

År 1885 var Göteborg och Stockholm, med några få undantag, elektrifierade med gatubelysning, butiksbelysning och elektricitet på sjukhus. Dessa stod för hälften av elförbrukningen i landet. Vid denna tid producerade man 82% av strömmen via ångkraft. Resterande 18% bestod av vattenkraft, men den nyttjades bara om en industri låg nära ett vattendrag. Efter första världskriget startade elektrifieringen av Sverige på allvar.

Likström blir HVCD

Även likströmsnätet levde vidare till 1970-talet, mestadels i Stockholm, men likströmmen finns kvar i samhället i form av HVDC – High Voltage Direct Current. Detta är högspänd likström för förbindelser från punkt till punkt. 1954 gjorde världens första HVCD länk entré mellan Gotland och det svenska fastlandet. En HVDC länk har mindre förluster än en högspänd växelströmslänk och det var ABB som levererade länken.

Elektriska giganter – Edison vs Tesla

”War of the Currents” – strömkriget – pågick under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal mellan Thomas Edison och Nikola Tesla samt George Westinghouse som arbetade med Tesla.

Strömkrigets syfte

Strömkrigets syfte utgick ifrån att bevisa om det var växelström eller likström som var det bästa valet när man skulle distribuera elektricitet till alla hushåll. Edison drev frågan om likström. Han byggde upp en stor kampanj för att påtala hur farlig växelströmmen var. Han gick så långt att han försökte bevisa detta genom att ta livet av djur, och det underliga var att Edison, trots att han var en värnare av livet – även var delaktig i att konstruera elektriska stolen för att ta livet av människor. Han var motståndare till dödsstraff men såg detta som en möjlighet att skapa en allmänt negativ inställning till fenomenet växelström.

Tesla, född i Serbien, höll spektakulära shower där han visade upp högfrekvent växelström. Tesla, senare amerikan, var excentrisk och intelligent och hans uppfinningar lade grunden till dagens moderna masskommuikationssystem. Den amerikanska vetenskapsmannen Edison var från början Teslas chef och idag mycket känd som glödlampans uppfinnare, men också uppfinnaren av rörlig bild. Dessa båda blev så småningom bittra rivaler där Teslas växelström (AC) stod mot Edisons likström (DC).

Geniernas kamp

Tesla och Edison var två vitt skilda karaktärer. Tesla kunde se i bilder och visualera invecklade 3D objekt och bygga en prototyp efter detta som fungerade fullt ut. Han skapade en preliminär ritning från minnet och satte igång. Man kan säga att Tesla utvecklade sina uppfinningar från sin fantasi.

Edison var mer av en praktisk person, han skissade vid arbetsbordet. Edison hade alltid kablar och spolar framför sig. Han hade över tusen patent, medan Tesla hade runt 300.

Teslas idéer var ofta mer vågade och annorlunda tekniker som störde det normala och inte var direkt efterfrågade. Teslas växelströmsmotor och vattenkraftverket vid Niagarafallen var det första kraftverket i sitt slag som elektrifierade världen. Något som Tesla inte är lika känd för är hans arbete för att trådlöst överföra röster och rörliga bilder. Han var långt före sin tid och kanske är Tesla den som borde ses som den riktiga fadersgestalten till både telefon, mobiler, radio och TV.

Växelström opraktiskt

Edison ansåg att Teslas idé med ett växelströmssystem för elektrisk överföring var opraktiskt – och att hans egen uppfinning som var enklare, likströmssystemet, var bättre. Inte effektivare men mera praktisk.

Edison utförde sin kampanj framgångsrikt men man ansåg ändå att Teslas system var bättre. Idag används växelström över hela världen.

Elektronikens äldre historia

Elektronikens historia går långt tillbaka i tiden och såg helt annorlunda ut än dagens superteknik. Rötterna går bakåt till 1600- och 1700-talet när man började med kartläggning av elektriska fenomen. De kända vetenskapsmännen Gray, Gilbert, Faraday och senare Lorentz och Maxwell lämnade alla avgörande bidrag till människans lärande om elektricitet. Ordet ”elektricitet” uppfanns av Walter Charleton.

Bagdadbatteriet

Den första gången någon skrev om det som påminde om elektricitet var när greken Thales från Miletos skrev om detta på 500-talet f.Kr. Han beskrev en attraktion mellan ämnen som bärnsten och päls skulle inträffa om man lade pälsen ovanpå bärnstenen. Vad han egentligen beskrev var statisk elektricitet. I Italien skrev Girolamo Cardano som var fysiker,”De Subtilitate”, ett unikt verk där han skiljde på elektrisk och magnetisk kraft. Men redan 300 år tidigare skapades det kända ”Bagdadbatteriet” i Irak. Detta påminde om en galvanisk cell och upptäcktes år 1938.

Elektricitetsmaskinen och gnistan

Drottning Elisabeth I hade en läkare vid namn William Gilbert som bedrev forskning inom elektricitet. Gilbert kunde visa att bland annat diamanter och harts hade samma egenskaper som bärnsten. År 1663 tillverkade Otto von Guericke den första elektricitetsmaskinen. Han upptäckte också att elektriciteten kunde föras via en linnetråd från en kropp till nästan kropp.

”Gnistan” studeras av Wall år 1700, han var förmodligen den första som såg den elektriska urladdningen i en blixt. Han följdes av flera fantastiska vetenskapsmän. Francis Hauksbee observerade att elektricitet kunde alstra ljus genom att gnida en glaskula tömd på luft. Olika kroppars möjlighet att leda elektricitet undersöktes systematiskt av flera framstående vetenskapsmän. Särskilt uppmärksammad blev upptäckten att människokroppen kunde leda elektriciteten.

Ampere upptäcks

Charles du Fays upptäckte år 1733 att det fanns två sorters elektricitet, glaselektricitet och hartselektricitet. Samma sorts laddningar stötte bort varann, och olika sorts laddningar drog till varandra. Grays och du Fays införlivades i elektronikstudier på universitetsnivå.

Sedan kom elektromagnetismen. André-Marie Ampère upptäckte den år 1796 vilket förklarade principen för elektrisk spänning och ström. Enheten ampere som används än idag döptes efter sin uppfinnare. En ny rad modernare vetenskapsmän följde efter Ampère, framförallt beskrivandet av de nya upptäckterna var viktig. Termoelektriciteten upptäcktes av Thomas Seebeck och det förhållande som uppstod mellan ström, spänning samt motstånd beskrevs av Georg Ohm. Elektriskt motstånd benämns fortfarande i ohm.

Faraday – en av de stora

Det tog ända till 1830-talets slut innan elektricitet började brukas praktiskt. En av de stora i elektronikhistorien var Michael Faraday. Han skapade den första eldrivna apparaten år 1832 och många av Faradays konstruktioner var basen för de moderna motorerna och elgeneratorerna.

Det drog dock ut på tiden innan elektriskt ljus blev en möjlighet för gemene man. Det första elverket i Sverige öppnades i Göteborg år 1884, men redan 1893 hade ett hundratal elektriska anläggningar byggts i Sverige.

Edison, Tesla och Westinghouse

Edison, Tesla och Westinghouse var tongivande. Dessa konkurrerade med sina uppfinningar något som benämns ”War of the Currents” eller ”strömkriget”. Edison menade att likström var det bästa, medan Tesla ansåg att det var växelström.

På 1940-talet började transistorer att produceras och de elektroniska kretsarna blev mer avancerade. På 1970-talet kom de integrerade kretsarna och därefter exploderade utvecklingen.