Smart teknik

Från Moores lag till Intels framtidselektronik

Utvecklingen har gått i raketfart. Det var bara 40 år sedan som det var toppmodernt med 29 000 transistorer och idag har en mobiltelefon flera miljarder. Gordon Moore hade år 1965 presenterat sin tes om att det antal transistorer som ryms i en integrerad krets dubblades varje år. Längre fram reviderade han detta och menade att en dubbling sker vartannat år. 1975 bildades uttrycket Moores lag för beskrivning av utveckling framåt för integrerade kretsar.

Överträffa Moores lag

Moore grundade teknikföretaget Intel, idag en global gigant. Intel säger att de ska överträffa Moores lag under detta årtionde. Andra hårdvarutillverkare kommer inte att kunna följa Intel inom detta område, säger man.

Experter inom chipptillverkningen har antytt att Moores lag kommer att tappa tempo eftersom tillverkningen blivit så komplex. Det går inte att följa lagen mera. Kvantfysik sätter käppar i hjulet för hur varje enskild komponent kan göras. Intels tanke att man ska överträffa Moores lag bottnar i flera saker. Intel går vidare till en ny generation av litografiteknik för utskärning av transistorer från kiselskivor, dessutom börjar man använda den helt nya transistormodellen man skapat samt ett nytt system för leverans av ström. Framtiden har redan landat.

Smart teknik

Elektricitet behövs överallt, till och med i skogen. Kanske har du med dig en GPS för att hitta rätt? Överallt i våra liv använder vi elektronik. Det finns mängder av supervassa elektroniska produkter på marknaden idag, och hade Tesla eller Edison levt idag hade de nog varit i himmelriket. Samtidigt hade de säkerligen varit med och drivit den högteknologiska utvecklingen framåt eftersom uppfinningsrikedom handlar om mentalitet och inte tidsera.

Batterier och el-bilar

Smart teknik finns runt omkring oss, i bostaden, på arbetsplatsen – vi kan inte leva utan den idag. Många har hela sitt liv i mobiltelefonen. En av de många innovationerna är el-bilen som drivs på ett laddbart batteri. Redan på 1700-talet intresserade sig Alessandro Volta och Luigi Galvani för forskning av hur musklerna blev påverkade av elektricitet. Galvani var övertygad om att människans nerver och musklerna hade möjligheten att alstra elektricitet. Volta däremot, kunde bevisa att det var metaller som producerade elektriciteten när de var i kontakt med varann. Batteriet innehåller lagrad energi som blir åtkomlig i elektrisk form för den komponent som är ansluten till batteriet.

Idag kan vi ladda bilen hemma eller på laddstolpar runt om i landet.

Teknik överallt

Mycket pågår inom elektronik, utvecklingen går i rasande fart. En produkt blir gammal på några månader när nya funktioner uppfunnits, eller en ny produkt kommit ut. Hemelektroniken har kommit mycket långt inom digital omställning, och även butikerna, både online och de fysiska skapar helt nya upplevelser för kunderna och vi lever i våra mobiler. Elektronik används på alla platser i samhället och skapas ofta ur perspektivet ”samhällsutmaning” där det finns ett behov. Utvecklingen skapar möjligheter!