Från Moores lag till Intels framtidselektronik

Utvecklingen har gått i raketfart. Det var bara 40 år sedan som det var toppmodernt med 29 000 transistorer och idag har en mobiltelefon flera miljarder. Gordon Moore hade år 1965 presenterat sin tes om att det antal transistorer som ryms i en integrerad krets dubblades varje år. Längre fram reviderade han detta och menade att en dubbling sker vartannat år. 1975 bildades uttrycket Moores lag för beskrivning av utveckling framåt för integrerade kretsar.

Överträffa Moores lag

Moore grundade teknikföretaget Intel, idag en global gigant. Intel säger att de ska överträffa Moores lag under detta årtionde. Andra hårdvarutillverkare kommer inte att kunna följa Intel inom detta område, säger man.

Experter inom chipptillverkningen har antytt att Moores lag kommer att tappa tempo eftersom tillverkningen blivit så komplex. Det går inte att följa lagen mera. Kvantfysik sätter käppar i hjulet för hur varje enskild komponent kan göras. Intels tanke att man ska överträffa Moores lag bottnar i flera saker. Intel går vidare till en ny generation av litografiteknik för utskärning av transistorer från kiselskivor, dessutom börjar man använda den helt nya transistormodellen man skapat samt ett nytt system för leverans av ström. Framtiden har redan landat.