Hållbar el

Hållbar el

Idag är det viktigare än någonsin att all el är ren och förnybar, och att den kommer från källor som är miljövänliga och inte från fossila bränslen som olja och kol. Sveriges elproducenter har tagit ett ansvar för att göra elen hållbar och så oskadlig som möjligt för miljön.

Energiprincipen

Energi (energeia) är grekiska och betyder handlingskraft. Energiprincipen betyder att man inte kan skapa energi och inte heller förinta det. Man kan omvandla energi från en form till en annan, exempelvis mellan elektrisk och mekanisk energi. Energi som omvandlas kan ge kraft och rörelse, ljus, kyla och värme. Ett bra exempel på detta är ett vattenkraft där vattenmagasinet blir rörelseenergi i turbiner och därefter omvandlas till den elektriska energin i kraftverkets generator. Sedan tar det bara en vridning på knappen på spisen och elektriciteten blir värmeenergi.

Förnybar energi

Det finns källor för både förnybar energi och ej förnybar energi. De energikällor som inte är förnybara är de fossila energikällorna som gas, kol och olja. De nybildas långsamt och tillgången kan vara begränsad, de kan till och med ta slut. I kärnkraftverken använder man uran som inte nybildas. Dessa skapar biprodukter som behöver hanteras och som inte har positiv inverkan på miljö och människor.

Förnybara, hälsoriktiga, energikällor är exempelvis vattenkraften, vindkraften, solenergi, vågkraften, jordvärme och biomassor.

El-nätet

I slutet av 1800-talet öppnades det första elkraftverket i USA och följdes av flera. Elverken tillverkade likström som flödade i en riktning i ledningen. Tesla hade utvecklat en teknik för växelström, det vill säga strömmen byter riktning i kraftledningen. På så sätt kunde man överföra mera kraft på långt avstånd.

Elnätet skapas

Det första elkraftverket i Stockholm var ångdrivet och startades 1892. Det var Brunkebergsverket. När elkraftverken grundades på flera håll kunde elektriciteten spridas i allt större nät. På 1900-talet var det mestadels växelström som användes. Idag används också det innovativa HVDC, High Voltage Direct Current – den högspända likströmmen. I havet läggs en kabel på havsbotten med vattnet som återledare. Med den tekniken har svensk elnät bundits samman med det danska, tyska och polska elnätet. Handel med energi sker över HVDC i hela Europa.

Elektricitet finns överallt

Elektricitet är inte skapat eller uppfunnet, det finns överallt och det ”upptäcktes”. Elektriska laddningar uppstår när två föremål kommer i kontakt. Detta är statisk elektricitet, det kan spraka till och det är vanligt att det uppstår när du exempelvis kammar håret. Elektricitet finns även i människokroppen, det pratas ofta om att vi alla ”är energi” och det är precis så det är. Kroppens nervceller sänder hela tiden meddelanden till varandra och för att göra detta använder dessa celler elektrisk laddning.