Hållbar el

Därför ska du skaffa solceller

Att installera solceller på taket har många fördelar. Vidare i artikeln kan du läsa mer om var du kan få tag på bra solpaneler och vilka fördelar som finns med att ha solceller.

Införskaffa solceller

Om du redan nu vet att du vill köpa solceller och installera dem på taket på ditt hus eller på företaget kan du hitta paneler av högsta kvalitet. Du kan välja mellan att köpa panelerna eller leasa dem. När du leasar har du möjlighet att köpa ut solcellerna när du vill och företaget står för underhållningen av dem, vilket är ett bra alternativ för dig som vill testa att ha dem först innan du investerar i dem.

Fördelar med solpaneler

En av de största anledningarna till varför folk investerar i solpaneler är för att det är ett bättre alternativ för hållbar el. När du har solpaneler installerade på taket omvandlas det till energi som blir till el. Förutom att det är ett mer miljövänligt alternativ är det också bättre för plånboken då du själv kan stå för stora delar av din elförsörjning med hjälp av solpaneler. Med andra ord kan du spara på både pengar och miljöpåverkan om du väljer att ha solpaneler. Det är lätt att installera panelerna och du kan få hjälp med det.

Hållbar el

Hur mycket kostar en elektriker i timmen?

Många vet att en elektriker inte är billig, men hur mycket kostar en elektriker i timmen egentligen? Det får du svar på här nedan. Dock kan det vara bra att känna till varför du trots allt ska betala en elektriker att göra jobbet utan att tveka på saken. Även det får du svar på här nedan.

Så mycket kostar en elektriker

Precis som inom alla andra yrken, varierar priserna mellan olika utövare när det kommer till elektriker. Men som kund vill man ju gärna veta: Hur mycket kostar en elektriker i timmen?

Även om det kostar en del att anlita en elektriker, bör man alltid göra det för att säkerställa att elen hanterats korrekt. Annars riskerar man i värsta fall att förlora allt man har, inklusive sitt eget och andras liv. Vid brand orsakad av en felinstallerad el täcker inte hemförsäkringen upp för det.

Som kund gör du alltid rätt i att hämta offerter från olika elektriker så att du kan jämföra priset mellan dem för just ditt behov. Priset du får betala i slutändan grundar sig nämligen på fler faktorer än enbart den enskilde elektrikerns timpris. Om du exempelvis bor långt ifrån företaget kan elektrikern ta ut en extra avgift för kostnaden att åka till dig. I en del fall kan olika elektriker uppskatta tiden olika gällande hur lång tid det tar att utföra ett och samma arbete, vilket så klart också påverkar prisbilden. Dock kan man generellt sett säga att en elektriker kostar mellan 450 kronor och tusenlappen i timmen – efter rotavdraget. Om du inte vill eller kan använda dig av rotavdraget, får du alltså lägga på ytterligare några hundralappar. Värt att veta är, att eftersom det är ett timpris, så kommer elektrikern ta betalt för två timmar, även om det bara tog 70 minuter att utföra arbetet.

Hållbar el

Hållbar el

Idag är det viktigare än någonsin att all el är ren och förnybar, och att den kommer från källor som är miljövänliga och inte från fossila bränslen som olja och kol. Sveriges elproducenter har tagit ett ansvar för att göra elen hållbar och så oskadlig som möjligt för miljön.

Energiprincipen

Energi (energeia) är grekiska och betyder handlingskraft. Energiprincipen betyder att man inte kan skapa energi och inte heller förinta det. Man kan omvandla energi från en form till en annan, exempelvis mellan elektrisk och mekanisk energi. Energi som omvandlas kan ge kraft och rörelse, ljus, kyla och värme. Ett bra exempel på detta är ett vattenkraft där vattenmagasinet blir rörelseenergi i turbiner och därefter omvandlas till den elektriska energin i kraftverkets generator. Sedan tar det bara en vridning på knappen på spisen och elektriciteten blir värmeenergi.

Förnybar energi

Det finns källor för både förnybar energi och ej förnybar energi. De energikällor som inte är förnybara är de fossila energikällorna som gas, kol och olja. De nybildas långsamt och tillgången kan vara begränsad, de kan till och med ta slut. I kärnkraftverken använder man uran som inte nybildas. Dessa skapar biprodukter som behöver hanteras och som inte har positiv inverkan på miljö och människor.

Förnybara, hälsoriktiga, energikällor är exempelvis vattenkraften, vindkraften, solenergi, vågkraften, jordvärme och biomassor.

El-nätet

I slutet av 1800-talet öppnades det första elkraftverket i USA och följdes av flera. Elverken tillverkade likström som flödade i en riktning i ledningen. Tesla hade utvecklat en teknik för växelström, det vill säga strömmen byter riktning i kraftledningen. På så sätt kunde man överföra mera kraft på långt avstånd.

Elnätet skapas

Det första elkraftverket i Stockholm var ångdrivet och startades 1892. Det var Brunkebergsverket. När elkraftverken grundades på flera håll kunde elektriciteten spridas i allt större nät. På 1900-talet var det mestadels växelström som användes. Idag används också det innovativa HVDC, High Voltage Direct Current – den högspända likströmmen. I havet läggs en kabel på havsbotten med vattnet som återledare. Med den tekniken har svensk elnät bundits samman med det danska, tyska och polska elnätet. Handel med energi sker över HVDC i hela Europa.

Elektricitet finns överallt

Elektricitet är inte skapat eller uppfunnet, det finns överallt och det ”upptäcktes”. Elektriska laddningar uppstår när två föremål kommer i kontakt. Detta är statisk elektricitet, det kan spraka till och det är vanligt att det uppstår när du exempelvis kammar håret. Elektricitet finns även i människokroppen, det pratas ofta om att vi alla ”är energi” och det är precis så det är. Kroppens nervceller sänder hela tiden meddelanden till varandra och för att göra detta använder dessa celler elektrisk laddning.