El-nätet

I slutet av 1800-talet öppnades det första elkraftverket i USA och följdes av flera. Elverken tillverkade likström som flödade i en riktning i ledningen. Tesla hade utvecklat en teknik för växelström, det vill säga strömmen byter riktning i kraftledningen. På så sätt kunde man överföra mera kraft på långt avstånd.

Elnätet skapas

Det första elkraftverket i Stockholm var ångdrivet och startades 1892. Det var Brunkebergsverket. När elkraftverken grundades på flera håll kunde elektriciteten spridas i allt större nät. På 1900-talet var det mestadels växelström som användes. Idag används också det innovativa HVDC, High Voltage Direct Current – den högspända likströmmen. I havet läggs en kabel på havsbotten med vattnet som återledare. Med den tekniken har svensk elnät bundits samman med det danska, tyska och polska elnätet. Handel med energi sker över HVDC i hela Europa.

Elektricitet finns överallt

Elektricitet är inte skapat eller uppfunnet, det finns överallt och det ”upptäcktes”. Elektriska laddningar uppstår när två föremål kommer i kontakt. Detta är statisk elektricitet, det kan spraka till och det är vanligt att det uppstår när du exempelvis kammar håret. Elektricitet finns även i människokroppen, det pratas ofta om att vi alla ”är energi” och det är precis så det är. Kroppens nervceller sänder hela tiden meddelanden till varandra och för att göra detta använder dessa celler elektrisk laddning.