Hållbar el

Idag är det viktigare än någonsin att all el är ren och förnybar, och att den kommer från källor som är miljövänliga och inte från fossila bränslen som olja och kol. Sveriges elproducenter har tagit ett ansvar för att göra elen hållbar och så oskadlig som möjligt för miljön.

Energiprincipen

Energi (energeia) är grekiska och betyder handlingskraft. Energiprincipen betyder att man inte kan skapa energi och inte heller förinta det. Man kan omvandla energi från en form till en annan, exempelvis mellan elektrisk och mekanisk energi. Energi som omvandlas kan ge kraft och rörelse, ljus, kyla och värme. Ett bra exempel på detta är ett vattenkraft där vattenmagasinet blir rörelseenergi i turbiner och därefter omvandlas till den elektriska energin i kraftverkets generator. Sedan tar det bara en vridning på knappen på spisen och elektriciteten blir värmeenergi.

Förnybar energi

Det finns källor för både förnybar energi och ej förnybar energi. De energikällor som inte är förnybara är de fossila energikällorna som gas, kol och olja. De nybildas långsamt och tillgången kan vara begränsad, de kan till och med ta slut. I kärnkraftverken använder man uran som inte nybildas. Dessa skapar biprodukter som behöver hanteras och som inte har positiv inverkan på miljö och människor.

Förnybara, hälsoriktiga, energikällor är exempelvis vattenkraften, vindkraften, solenergi, vågkraften, jordvärme och biomassor.