Elektriska giganter – Edison vs Tesla

”War of the Currents” – strömkriget – pågick under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal mellan Thomas Edison och Nikola Tesla samt George Westinghouse som arbetade med Tesla.

Strömkrigets syfte

Strömkrigets syfte utgick ifrån att bevisa om det var växelström eller likström som var det bästa valet när man skulle distribuera elektricitet till alla hushåll. Edison drev frågan om likström. Han byggde upp en stor kampanj för att påtala hur farlig växelströmmen var. Han gick så långt att han försökte bevisa detta genom att ta livet av djur, och det underliga var att Edison, trots att han var en värnare av livet – även var delaktig i att konstruera elektriska stolen för att ta livet av människor. Han var motståndare till dödsstraff men såg detta som en möjlighet att skapa en allmänt negativ inställning till fenomenet växelström.

Tesla, född i Serbien, höll spektakulära shower där han visade upp högfrekvent växelström. Tesla, senare amerikan, var excentrisk och intelligent och hans uppfinningar lade grunden till dagens moderna masskommuikationssystem. Den amerikanska vetenskapsmannen Edison var från början Teslas chef och idag mycket känd som glödlampans uppfinnare, men också uppfinnaren av rörlig bild. Dessa båda blev så småningom bittra rivaler där Teslas växelström (AC) stod mot Edisons likström (DC).

Geniernas kamp

Tesla och Edison var två vitt skilda karaktärer. Tesla kunde se i bilder och visualera invecklade 3D objekt och bygga en prototyp efter detta som fungerade fullt ut. Han skapade en preliminär ritning från minnet och satte igång. Man kan säga att Tesla utvecklade sina uppfinningar från sin fantasi.

Edison var mer av en praktisk person, han skissade vid arbetsbordet. Edison hade alltid kablar och spolar framför sig. Han hade över tusen patent, medan Tesla hade runt 300.

Teslas idéer var ofta mer vågade och annorlunda tekniker som störde det normala och inte var direkt efterfrågade. Teslas växelströmsmotor och vattenkraftverket vid Niagarafallen var det första kraftverket i sitt slag som elektrifierade världen. Något som Tesla inte är lika känd för är hans arbete för att trådlöst överföra röster och rörliga bilder. Han var långt före sin tid och kanske är Tesla den som borde ses som den riktiga fadersgestalten till både telefon, mobiler, radio och TV.

Växelström opraktiskt

Edison ansåg att Teslas idé med ett växelströmssystem för elektrisk överföring var opraktiskt – och att hans egen uppfinning som var enklare, likströmssystemet, var bättre. Inte effektivare men mera praktisk.

Edison utförde sin kampanj framgångsrikt men man ansåg ändå att Teslas system var bättre. Idag används växelström över hela världen.