När elektroniken kom till Sverige

Det var en spännande tid. Många uppfinnare i omvärlden testade alla möjliga uppfinningar för att utveckla olika saker. Elektrisk kraft upptäcktes och användes för första gången i Sverige år 1876.

Bågljuslampor och trefas

Lampor användes för första gången i Sverige år 1876. Det var sågverket i Marma i Hälsingland som tillsammans med sågverket i Näs i Dalarna använde elektriska bågljuslampor. Detta gjorde att arbetsdagarna kunde förlängas under vintern och man kunde utöka produktionen.

Kort därefter, år 1893 kom den nya metoden med trefas växelström. Detta var starten på elektrifieringen i Sverige. Pionjärsträckan gick från Aseas nya vattenkraftsstation i Hellsjön i Dalarna och till Grängesbergs gruvor – kraften färdades 15 kilometer från Hellsjön till Grängesberg.

Elektrisk belysning tillgängligt för alla

Det första elverket i Sverige öppnades år 1884 i Göteborg. Det var då det elektriska ljuset blev tillgängligt för alla. Utanför städerna växte elverk upp och år 1893 fanns det runt 100 elverk i Sverige. Mestadels var det industrin som brukade elkraften eftersom det ännu inte var självklart för gemene man. I bostäderna var fotogenlampor den mest förekommande belysningen upp till 1910-talet. Det var dessutom billigt.

År 1885 var Göteborg och Stockholm, med några få undantag, elektrifierade med gatubelysning, butiksbelysning och elektricitet på sjukhus. Dessa stod för hälften av elförbrukningen i landet. Vid denna tid producerade man 82% av strömmen via ångkraft. Resterande 18% bestod av vattenkraft, men den nyttjades bara om en industri låg nära ett vattendrag. Efter första världskriget startade elektrifieringen av Sverige på allvar.

Likström blir HVCD

Även likströmsnätet levde vidare till 1970-talet, mestadels i Stockholm, men likströmmen finns kvar i samhället i form av HVDC – High Voltage Direct Current. Detta är högspänd likström för förbindelser från punkt till punkt. 1954 gjorde världens första HVCD länk entré mellan Gotland och det svenska fastlandet. En HVDC länk har mindre förluster än en högspänd växelströmslänk och det var ABB som levererade länken.