Elektronik inom vården

Vården är den viktigaste sektorn i vårt samhälle. Vården tar hand om oss när vi är sjuka men verkar även förebyggande genom preventiva insatser. Exempelvis finns idag motion på recept, insatser som främjar motion i syfte att undvika sjukdom eller försämring av ett befintligt tillstånd. För att vården ska kunna fungera krävs elektronik. Elektroniken finns i alla möjliga apparater och infrastruktur på sjukhusen för att liv ska kunna räddas. Hos lightbysweden.com finns LED-belysning som passar bra på sjukhus.

Vilken elektronik behövs på sjukhus?

Först och främst krävs ju att lokalerna har belysning. Den drivs av sjukhusets generatorer. Dessa har reservkrafter som aktiveras även om det skulle bli strömavbrott. Sjukhusen är helt enkelt zoner där det hela tiden måste finnas belysning för att vården ska kunna upprätthållas dygnet runt.

Personalen kan ibland bära diverse elektronisk utrustning på sig. Några exempel är walkie-talkie, sökare, mobiltelefoner och så vidare. Givetvis behövs även utrymningsarmatur som finns på lightbysweden.com.

I övrigt finns det en hel del apparater som har integrerad elektronik. Sådana apparater är bland andra MRI-scannrar, kameror, sonder, lästavlor med mera. Hos lightbysweden.com kan man hitta ramar för dessa lästavlor.

Vem är behörig att installera och använda produkten?

För att processen ska bli säker och hållbar krävs att en behörig elektriker installerar produkten. Detta för att undvika incidenter såsom bränder, kortslutningar, elstötar och andra obehagliga händelser. En elektriker ska veta hur en apparat ska behandlas för att vara så långlivad som möjligt. De som ska använda produkterna är förstås vårdpersonal, det vill säga läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra som är kompetenta att använda apparaturen. På så sätt kan olyckor undvikas. En hel incidenter inträffar varje år främst på grund av den mänskliga faktorn. Det är därför viktigt att vårdpersonal är utvilade och har mycket energi när de är på jobbet för att patienterna ska få den bästa vården.