Företagande och elektronisk säkerhet

Elektronik behövs både privat och i arbetet idag, och det är troligtvis ytterst få företag som strävar efter att använda mindre elektronik. Elektronik i alla möjliga former är trots allt ett bra sätt att effektivisera på arbetsplatsen, men det krävs att det görs på ett säkert sätt. För med elektronik kommer även risker, och då finns det som tur är saker du kan göra för att säkra upp företaget ur ett elektroniskt perspektiv.

Tack vare elektroniken och tekniken kan vi i dag utföra mycket av arbetet på distans. Vi behöver inte längre åka långt för att besöka affärspartners eller för att åka på möten och utbildningar. Det mesta kan göras från kontoret, eller till och med hemifrån för de som utgår därifrån. Det går till och med att ingå avtal med hjälp av en säker och juridiskt bindande digital signering som även håller sig GDPR-säker.

Säkra avtal och signeringar

I ett företag krävs många avtal och många signerade dokument. Det är dock inte alltid båda parter går att samla på samma plats vid samma tidpunkt, och då är digital signering en väldigt smidig och effektiv lösning. När du ska välja digital signering till företaget, är det dock viktigt att du väljer en lösning som känns säker. Det finns många regler, exempelvis GDPR, som ska följas så välj en digital signering där det finns möjlighet att tillämpa dessa samtidigt som identifieringen av den som skriver under ska kännas säker. Det kan även kännas extra säkert för andra parter när de ser att ert företag tar digital säkerhet och digital signering på allvar.

IT-säkerhet för företag och anställda

Det finns mycket smart teknik som används både privat och i arbete, men det gäller även att användarna vet hur tekniken används på ett smart sätt. Vad gäller IT-säkerheten är det viktigt att de anställda får rätt utbildning i hur de ska bete sig på internet och hur företagets utrustning får lov att användas. Om de anställda tar med sig datorer hem måste man vara medveten om att riskerna för intrång och cyberattacker ökar markant om de tillåts surfa privat på dem. Utbildningar för de anställda bör förklara hur de flesta intrång sker och hur ödesdigert det kan vara att klicka på misstänksamma länkar i e-postmeddelanden. Med ökad medvetenhet om risker bland de anställda, ökar säkerheten markant. För ett säkert elektroniskt företagande, ska givetvis ett bra virusskydd även finnas för IT-säkerhetens skull.