Mät radon med hjälp av elektronik

Det finns flera orsaker till varför det är viktigt för dig att mäta radonhalten i din bostad eller fastighet med jämna mellanrum. Radon är egentligen en gas som bildas naturligt i berggrunder i takt med att radium faller sönder. Dock är gasen radioaktiv och således också farlig för människor och djur. Vill det sig illa kan en långvarig exponering av gasen orsaka lungcancer.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer i Sverige på en årlig basis. För att minska risken för att drabbas är det viktigt att ha koll på nivåerna och mäta. Det kan du göra på flera olika sätt. Bor du i en hyreslägenhet kommer fastighetsägaren berätta för dig när det är dags. Bor du däremot i en BRF eller i ett eget hus behöver du själv ha ansvar för radonmätning. Idag kan du använda dig av modern elektronik för att mäta radonet, t.ex. med hjälp av en radondosa eller med din mobiltelefon.

Radondosor och radonmätning

Behöver du beställa en radondosa eller andra tillbehör för att mäta radon i ditt hem kan du vända dig till https://radea.se/. På https://radea.se/ kan du hitta professionella och duktiga fackmän som kan hjälpa dig med mätningen och se till att den blir korrekt utförd. I dagsläget erbjuder inte https://radea.se/ radonmätning för mobilen, men har ett bra utbud av tjänster för företag och fastighetsägare.

Dosa eller mobilmätning – vad är bäst?

Egentligen är det ingen skillnad mellan att mäta radon med klassisk dosa eller med mobiltelefonen. Det är nämligen inte mobilen i sig som gör mätningen, utan en app som är sammankopplad med en elektronisk dosa. Du får resultatet i mobiltelefonen och kan därefter ha större koll på hur utvecklingen fortskrider. I båda fallen kommer du behöva använda dig av en dosa, men hur lång tid dosan behöver ligga kan dock variera.

När använda elektronik för att mäta radon?

Elektronik är det tveklöst bästa sättet för dig att mäta radon, men vilken metod du väljer att använda dig av är helt upp till dig själv. Du bör använda dig av radondosor eller mäta radon med din mobiltelefon när du:

  • Precis har köpt ett nytt hus eller har byggt ett hus på egen mark.
  • I samband med att du gör en ombyggnation eller en nybyggnation.
  • Mät radon när du ändrar uppvärmningssystem eller ventilation i bostaden.
  • Om din bostad ligger i ett område som är känt för att ha höga halter av radon.
  • Om det finns en risk för att din bostad eller fastighet är byggd med hjälp av blåbetong.

Högteknologisk radondosa med app

Vill du testa att mäta radon själv kan du använda dig av ett elektronisk mätinstrument som är kopplat till din mobiltelefon. Den här högteknologiska radondosan kan visa hur hög eller låg halten är i olika rum och olika tider på dygnet. Det är något som andra instrument inte klarar av, eftersom den mäter det totala genomsnittsvärdet som uppvisats och inte hur halten förändrats i realtid. I elektronikaffärer kan du också köpa till en förlängare som du kan använda om du vill få wifi-uppkoppling till dosan med en längre radie.